Konttilan csa-viljelytoiminnan periaatteet tulevia kausia ajatellen: Konttilan luomumenetelmin toteutettavaan viljelyyn csa-peltoalueella osallistutaan kasvukausittain sato-osakkuusmaksulla 200,-e/kausi sekä talkootyöosuudella, joka on 10 tuntia yhteensä/kasvukausi. Näistä päätetään tarkemmin aina kasvukauden alussa. Viljelijänä ja csa-viljelytoiminnan organisoijana Konttilassa toimii Viher Ravinto oy eli Konttilan toiminnan taustalla toimiva perheyritys. Yhdellä talkootyörupeamalla ja yhteisten talkoiden yhteydessä on mahdollista suorittaa maksimissaan 2 talkootyötuntia kerrallaan. Kauden lopussa kirjatut työtunnit lasketaan yhteen ja puuttuvista työtunneista laskutetaan 10,-e/tunti. Kasvukausi loppuu Loka-Marraskuun vaihteessa riippuen sääoloista. Pyrimme siihen, että satoa voi käydä korjaamassa mahdollisimman pitkään kasvimaa-alueelta vielä ennen pakkasten tuloa. Omatoimisesti korjattu sato punnitaan ja merkitään satovihkoon Konttilan eteisessä. Yhteisten sadonkeruupäivien (Tiistaisin klo 14-20 sekä Torstaisin ja Sunnuntaisin klo 16-20 sekä muinakin aikoina sopien kanssamme asiasta erikseen puhelimitse) yhteydessä nostettu sato myös punnitaan sekä kirjataan satovihkoon ja määritetään sen mukaan sadon jako-osuus myös niille, jotka tulevat korjaamaan oman osuutensa muuna aikana. Satoa säilytetään pellolla kasvamassa sekä korjattuna Konttilan kellarissa noutoa varten. Huonoksi menneet kasvit poistetaan toimestamme ja kompostoidaan tai syötetään eläimillemme. Sadon korjuuseen ja sen jakoon asti Konttilassa kasvit ja kasvien osat ovat viljelijän eli Viher Ravinto oy:n omaisuutta. Sato-osakkuusmaksu sisältää siis oikeuden sadon jako-osuuden mukaan ottamiseen Konttilasta yhteensä noin yhden aarin suuruisen kasvimaa-alueen tuotannon verran kauden aikana. Sato-osuusmaksu ei sisällä satotakuuta muutoin, kuin kattaaksemme riskin sato-osakkuusmaksun menetyksestä siten, että totaalikadon tai toiminnan yllättävän keskeytymisen sattuessa maksetun summan verran voi käyttää muitakin palvelujamme ja saada muita tuotteitamme mukaan (mm. tilan omaa hunajaa). Viljelyvastaavana toimii Maija Heikkinen 050-4909107 ja varavastaavana Keijo Heikkinen 050-5954434. CSA lyhenne tulee sanoista Community Supported Agriculture ja tarkoittaa yhteisön tukemaa lähiviljelytoimintatapaa. Yhteisönä Konttilan tapauksessa toimii ympäröivä asutus ja kaupunki, jonka asukkaat voivat tukea lähellä olevan tilan toimintaa ja pysymistä elinvoimaisena osallistumalla kausiviljelyyn sato-osakkuusmaksullaan ja työosuudellaan. Tavoitteenamme on luoda ja pitää yllä perinteistä ja kehittyvää puutarhatuotantoa Konttilassa jatkaaksemme tilan perinteitä ja alkuperäistä alueen viljelykäyttöä. Haluamme samalla luoda viljelyn sato-osakkaille harrastusmahdollisuuden viljelmään osallistumisen kautta toimien ja kehittäen yhteistä toimintaa keskenään ja kanssamme niin viljely- kuin muissakin asioissa, (vrt. yhteisöviljely, kaupunkilaispelto jne.) mutta toimien keskenään kuitenkin ilman päätäntävaltaa tilan ja viljelyn asioissa. Tämä on nykyisen vuokrasopimuksemme mukainen ja sen vaatima järjestely. Viljelyn sato-osakkaiden ja vuokraisännän toiveet toiminnan järjestämiseksi kuullaan ja otetaan huomioon tarvittaessa, joten oikeudet edellä mainitun tekstin muutoksiin pidätetään.