Konttilan kehittäminen:

Päätavoitteinamme on entisten toimintojemme lisäksi tilan toiminnan kehittäminen elävänä ja toimivana vanhanajan maatilaympäristönä, voisiko sanoa pienviljelyn museotilana muutamine kotieläimineen siten, että päivittäinen kahvila- ja kotieläinpihatoiminta voidaan pitää ympärivuotisena ja käytettävyys paikkakunnan ulkoilijoille ja muille vierailijoille tätä kautta jatkuvasti yllä, kuten olemme viimeisen kymmenen vuoden aikana tehneetkin. Kohteen koko paikallista sekä kansallista kulttuurihistoriallista matkailukohdepotentiaalia ei olla päästy vielä riittävästi hyödyntämään, vaikka Konttilan vanha maatila- ja perinnemaisema-alue on valtakunnallisesti harvinaisen monipuolinen kokonaisuus erilaisia vanhanajan maanviljelysaluetyyppejä ja viitteitä erikoisimmistakin viljely- ja peltojen käsittelystä on alueella runsaasti. Kuopiossahan on toiminut mallitaloksi kutsuttu maatila Puijonlaaksossa, mistä on voitu hakea oppia Konttilaankin ihan naapurista. Lisäksi Pappilan torppari-isännyydellä on ollut varmasti erilaisia uusia viljelytapoja ja pienviljelyalueiden käyttöön liittyviä uusia keinoja levittävä vaikutus koko Suomen alueella. Pappilan torppana tässä merkityksessä Konttila on sijainnut ns. kaivojen äärellä.

Erityiseksi ja samalla valtakunnallisesti perinnemaisema-alueharvinaisuudeksi Konttilan tila-alueen tekee se, että se on selvä vanhan ajan mäkiviljelystila metsälaitumineen, mäkiniittyineen ja kaski- ja hakamaa-alueineen mutta samalla myös suonraivaus- ja suoviljelypaikka Suomalaisittain erittäin korkean mäen päällä.  Tämä yhdistelmä on luonut varsin monipuolisen mahdollisuuden hyödyntää korkean mäen lakialueen kosteampaa mikroilmastoa sekä monia erilaisia viljely- ja kaskeamistapoja ja tekniikoita, kuten suon kaskeamisen kydöttämällä ja sen lannoittaminen vesittämällä ja tulvittamalla lumiensulamisvesillä keväisin. Sarkaojitus on edelleen näkyvissä suopellolla ja kivettyjä niska, ja piiriojia on kaiveltu alueelle johtamaan vesiä suopellon kautta keräten rinteiltä valuvien sulamisvesien ravinteita seisomaan lammeksi padottuun veteen ja vaipumaan tätä kautta suopellon pintaan lannoitukseksi. Reilut kaskiraivauksella aikaansaadut maatilaa reunustavat hakamaat ovat nykyään myös erityisen harvinaisia maisema-alueita sekä samalla biotyyppejä ja ympäröivä luonnontilainen metsämaisema on säilynyt samanlaisena tilan perustamisen ajoilta. Ehjänä kokonaisuutena ja perinnemaisemaharvinaisuutena tilan on mahdollista hakea paikallista ja kansallista kulttuuriharvinaisuutta osoittavaa Hannunvaakuna kylttiä maanteiden ja erityisesti Kuopion ohi menevän moottoritien varteen osoittamaan kohdetta paikallisena erikoiskohteena matkailijoille.

Tilalta on aikoinaan purettu huonokuntoiset alkuperäiset tilan rakennukset pois kuten riihi ja heinäladot: http://konttila.kuvat.fi/kuvat/Kuvia+toiminnastamme/Konttilan-vanha-pihapiiri.gif 

Navetan eteläinen pääty sekä päärakennuksen yläkerta toimivat nykyisin vain varastokäytössä. Olemme saaneet kuitenkin ELY-keskukselta tukipäätöksen tilan kehittämiseen, jonka voimme käyttää tilan rakennuskannan ennallistamiseen sekä samalla erilaisten näyttely- ja asiakaslisätilojen aikaansaamiseksi tilalle.

Toiveenamme on toimintamme muun kehittämisen ohella päästä remontoimaan päärakennuksen yläkerta lisäkeittiö- ja yleisötilaksi; http://konttila.kuvat.fi/kuvat/Kuvia+toiminnastamme/Konttilan-ylakerran-keittio.gif mahdollistamaan vaativampien aterioiden valmistuksen samaan aikaan muun kahvilatoiminnan kanssa alakerran keittiön ollessa tällöin vain kahvilatoiminnan huolto- ja leivonnaisten valmistelukeittiönä. Yläkerran eteläpäädyn ison kamarin kunnostaminen toisi tarpeellista lisätilaa asiakkaille levittäytyä aterioimaan erilaisia tilaisuuksia ja kahvilatoiminnan ruuhka-aikoja varten. Myös tyhy-päivien yhteydessä tarvitaan usein toisistaan erillään olevia pienryhmähuoneita.

Haluamme päästä siirtämään tilalle myös vanhoja alkuperäisiä vanhaan maatilapihapiiriin kuuluvia tyypillisiä talousrakennuksia kuten esim. vanhan puimalarakennuksen: http://konttila.kuvat.fi/kuvat/Kuvia+toiminnastamme/DSC00155.JPG  http://konttila.kuvat.fi/kuvat/Kuvia+toiminnastamme/DSC00168.JPG ja vanhoja latoja esim.:  http://konttila.kuvat.fi/kuvat/Kuvia+toiminnastamme/DSC00142.JPG sekä http://konttila.kuvat.fi/kuvat/Kuvia+toiminnastamme/DSC00235.JPG sekä päästä kunnostamaan navetan eteläpääty sisältä alkuperäiseen asuunsa. Myös omistamamme vanha vilja-aitta: http://konttila.kuvat.fi/kuvat/Kuvia+toiminnastamme/Kuva1040.jpg mahtuisi alueelle sopivaan kohtaan esim. vanhan saunan ja päärakennuksen välimaastoon. Tiloihin voi sijoittaa näytteille vanhaa pienviljelysesineistöä ja muuta materiaalia ja ne voisivat toimia näyttelytilojen ohella myös lisätiloina asiakkaille erilaisten tilaisuuksien yhteydessä. Navetan eteläpääty voisi toimia kesäaikaan myös suoramyynti- ja käsityö- sekä matkamuistotuotteiden myyntitilana.

ELY-keskuksen myöntämä tuki on mahdollista käyttää myös tarkempien suunnitelmien teettämiseksi ja kaikkiin työkustannuksiin tukipäätöksen mukaisten kohteiden toteuttamiseksi. Jotta tukea päästään käyttämään, on vallitsevaa vuokrasopimusta oltava kuitenkin vähintään 5 vuotta jäljellä.  

Heinälatojen ja mahdollisesti uuden savusaunan rakentaminen myös tuoreesta hirsi- ja puumateriaalista perinteisin menetelmin, toisi lisäryhtiä alueen maisemakuvaan ja olisi samalla mahdollisuus yleisölle päästä seuraamaan perinteisiä työmenetelmiä kuten hirrenveistoa ja pärehöyläystä käytännössä.

Alkuperäisen pihapiiriin kuuluvan saunan korjaaminen on myös mahdollista http://konttila.kuvat.fi/kuvat/Kuvia+toiminnastamme/Konttilan-pihasaunan-laajen.gif ja rakentaa sen yhteyteen toinen isompi saunarakennus http://konttila.kuvat.fi/kuvat/Kuvia+toiminnastamme/Konttilan-uuden-saunan-luon.gif , http://konttila.kuvat.fi/kuvat/Kuvia+toiminnastamme/Konttilan-uuden-saunan-pohj.gif tuomaan lisäpaikkoja ja pesutiloja saunojille esim. tyky-päivien vieton ja muidenkin tilaisuuksien yhteydessä. http://konttila.kuvat.fi/kuvat/Kuvia%20toiminnastamme/Konttilan-asemapiirros.gif/_full.jpg , http://konttila.kuvat.fi/kuvat/Kuvia+toiminnastamme/Konttilan-asemapiirrosluonn.gif

Puimalarakennuksen http://konttila.kuvat.fi/kuvat/Kuvia+toiminnastamme/Puimalarakennus-etelapaaty.gif sijainti voisi olla entisen riihen paikalla mutta isompana alkuperäiseen verrattuna, jotta sen sisällä mahtuisi säilyttämään ja pitämään näytteillä esim. vanhoja hevostyökoneitamme ja muita hevosvetoisia ajopelejä. http://konttila.kuvat.fi/kuvat/Kuvia+toiminnastamme/Puimalarakennus-lansipuoli.gif Tila olisi silti mahdollista käyttää myös tilaisuuksien yhteydessä lisätilana esim. latotanssien tai konserttien ja muiden esiintymisten järjestämiseksi erilaisten perinteisten työmenetelmänäytösten lisäksi. Puimalarakennus voisi toimia tietysti osittain tai jopa kokonaan myös omien työhevosten ja vieraiden hoitohevosten tallitilana, mutta maaston kohta vanhoine vaahteroineen ei salli välttämättä riittävän ison rakennuksen sijoittamista paikkaan hoitohevosliiketoiminnan mahdollistamiseksi. Mutta tämäkin lisämahdollisuus liitettäväksi tilan toimintaan on täysin toteutettavissa, mikäli kaupunki näin haluaa.

Olemme hankkineet käyttöömme erilaista kuljetuskalustoa mm. eläinten, niiden lantojen ja tallikompostin siirtämiseksi jatkossa tilalta kompostoitavaksi ja hyödynnettäväksi Riistaveden tilallamme tai tilan pellot rehuheinän tuotantoon vuokranneen maanviljelijä Tero Kinnusen puolesta. Nykyiseen kalustoomme kuuluu erilaisten peltotyövälineiden, viljan kuivurin ja auraustraktorin sekä muun kaluston lisäksi myös mm. kaksi isopyöräistä ja nelivetoista traktoria peräkärryineen ja vanha nelivetoinen autonosturi vanhojen rakennusten purkua ja siirtämistä sekä esipystyttämistä varten Riistaveden tilallemme. Vasta rakennusten korjaamisen jälkeen ne tultaisiin siirtämään valmiina siirrettävinä osina Konttilaan pystytettäväksi nopeasti lopullisille ennalta valmistelluille paikoilleen. Kalustoomme kuuluu nykyisen polttopuun tuottamiseen ja korjuuseen tarvittavan välineistön lisäksi myös siirrettävä tukkivannesaha: http://konttila.kuvat.fi/kuvat/Kuvia+toiminnastamme/11092011942.jpg , jolla voimme tuottaa pitkospuu- ja lattialankkujen ohella vanhojen raamisahojen sahausjälkeä mukailevaa mittatarkkaa lauta- ja lankkupuutavaraa perinnerakennusten kunnostamiseen. Kalustomme avulla voimme siirtää myös nykyisin nopeammin alueen raivauksessa syntyneen ylimääräisen puumateriaalin pois Konttilan alueelta ja käyttää kuljetuskalustoa myös muiden traktorityövälineiden siirtämiseen säilytykseen Riistavedellä, jotta turhaa säilyttämistä ei tapahtuisi Konttilassa.

Toiminnan eri alueiden kehittämisen kautta pääsemme toivon mukaan palkkaamaan kaksi vähintään osa-aikaista vakituista työntekijää tilalle mutta eri oppilaitosten työharjoittelijoille olemme jo nyt voineet tarjota ympärivuotisen ja monipuolisen työssäoppimisympäristön toiminnallamme. Joskus Kuopion ulkopuolella asuvat ja opiskelevat harjoittelijat tarvitsevas myös yöpymismahdollisuuden ja yläkerran remontoinnilla lämpimäksi tilaksi voisimme tarjota tähänkin tarkoitukseen väliaikaisen mahdollisuuden harjoittelujen ajaksi, jolloin harjoittelijoiden tarjonta ja saatavuus oppilaitoksista kauempaakin paranee. Samalla kaupungin vilinän mukanaan tuova yövalvontatarve tulee tilalla säännöllisesti hoidettua. Viimeisten kymmenen vuoden taukoamattoman ja ympärivuotisen toimintamme aikana ei tilalla ole ilkivalltaa päässyt ilmenemään.

Toivoisin kaupungin ottavan huomioon osallistumisemme Venäläisten jouluturistien ohjelmapalvelutuotantoon melkein koko toimintamme ajan. Jouluretkemme Puijolle on ollut hyvin tykätty ja toivoisimme voivamme jatkaa sen järjestämistä jatkossakin. Lisätietoja
tästä Merja Syrjäseltä.

Toiminnallamme Puijolla toivomme saada tuoda sympatiatekijöitä myös puun korjuuseen ja metsänhoitoon omalla ns. veteraani-/museokalustollamme ja hevostyöllä ja toivomme voivamme tarjota kaupungille mm. konkeloon jääneiden isojen puiden kaatamispalvelua vinssi- ja konetekniikallamme. Hevosajelu- ja hevostyöpalveluja haluamme kehittää Suomen työhevostoimintana mm. Konttila-Puijon torni välillä mutta pääasiassa Konttilan alueella reittejä
luoden ja pohjustaen kalustollamme. Apuna tähän meillä on mahdollista järjestää lisätiloja useamman hevosen pitoon Riistaveden tilallemme. Suomen työhevospalveluilla hoidetaan joissakin kaupungeissa
kaupunkimetsiä edes osittain tuomaan positiivista henkeä metsänhoidon imagoon.
Lisätietoja ja kuvia viimeisten vuosien varrelta Konttilan kehittämiseksi olen laittanut esille kotisivuillemme www.konttila.fi kohtaan "Kuvia" ja "Konttilan kehittäminen" vasemmalla näkyvästä pääsivun valikosta klikaten.